Upit Sorkočević Ivan Franatica, pronađeno natuknica: 2

Sorkočević, Ivan Franatica

Sorkočević, Ivan (Ivo) Franatica (Frano), hrvatski pjesnik i prevoditelj (Dubrovnik, 30. IX. 1706 – ...

Sorkočević

Sorkočević (Sorgo), dubrovačka plemićka obitelj. Prema kroničarima, podrijetlom su iz Kotora, a starinom ...