Upit Tisuću i jedna noć, pronađeno natuknica: 4

Tisuću i jedna noć

Tisuću i jedna noć (arap. Alf layla wa-layla), arapska zbirka bajki, šaljivih i poučnih pripovijesti, ...

Kopilović, Jakov

Kopilović, Jakov, hrvatski pjesnik (Subotica, 9. VII. 1918 – Subotica, 18. XI. 1996). God. 1941–45. ...

magični realizam

magični realizam. 1. U slikarstvu, naziv za naturalistički način slikanja, pri kojem slikar nastoji ...

roman

roman (njem. Roman < franc. roman < starofranc. romanz, romant < lat. romanicē: romanskim /pučkim/ jezikom), ...