Upit Trpimirovići, pronađeno natuknica: 2

Trpimirovići

Trpimirovići, hrvatska vladarska dinastija (IX–XI. st.). Općenito se smatra da je osnivač dinastije ...

Primorska županija

Primorska županija, starohrvatska županija sa središtem u Klisu. Kao jednu od 11 županija ranosrednjovjekovnoga ...