Upit USB-memorija, pronađeno natuknica: 2

USB-memorija

USB-memorija, vrsta flash-memorije smještene u kompaktnom prenosivom kućištu; također USB-memorijski ...

disketa

disketa (franc. disquette, od grč. δίσϰος: kolut), okrugla ploča od plastike prevučena magnetskim slojem, ...