Upit Unija, pronađeno natuknica: 142

unija

unija (kasnolat. unio: jedinstvo). 1. Spoj prvotno samostalnih jedinica u neku novu cjelinu; savez. 2. ...

Komori

Komori (Unija Komorâ; francuski Union des Comores [yn·j61533' de kɔmɔ:'ʀ], komorski Udzima wa Komori, arapski ...

Afrička unija

Afrička unija (engleski African Union, akronim AU), organizacija afričkih zemalja koju su 11. VII. 2000. ...

Afro-malgaška unija

Afro-malgaška unija, regionalna politička, vojna i ekonomska organizacija 12 afričkih država sa sjedištem ...

Bernska unija

Bernska unija, međunarodna udruga osiguravatelja kredita i investicija, osnovana 1934. pod imenom Međunarodna ...

Brestlitovska unija

Brestlitovska unija, ujedinjenje pravoslavnih metropolitanskih područja, »Kijeva i cijele Rutenije«, ...

Ekonomska i monetarna unija

Ekonomska i monetarna unija (engleski Economic and Monetary Union, akronim EMU), projekt Europske unije ...

Europska platna unija

Europska platna unija (engl. European Payments Union, akronim EPU), osnovana 1950., djelovala je do ...

Europska unija

Europska unija (engl. European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 28 europskih ...

Firentinska unija

Firentinska unija, unija sklopljena 1439. između pape Eugena IV. i biz. cara Ivana VIII. Paleologa, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >