Upit Vespazijan, pronađeno natuknica: 15

Vespazijan, Tit Flavije

Vespazijan, Tit Flavije (latinski Titus Flavius Vespasianus [ti'tus fla:'wi·us ~si·a:'nus]), rimski ...

Tit, Flavije Vespazijan

Tit, Flavije Vespazijan (latinski Titus Flavius Vespasianus [ti'tus fla:'wi·us ~sia:'nus]), rimski car ...

amfiteatar

amfiteatar (grčki ἀμφıϑέατρον), u rimsko doba, kružna ili eliptična monumentalna građevina, u kojoj ...

Bovianum

Bovianum [bowi·a:'num], glavno mjesto samnitskoga plemena Pentra. Prema legendi, Samnićane je u taj ...

Burnum

Burnum, rimski vojni logor i naselje pokraj Ivoševaca, nedaleko od Knina. Sagrađen početkom I. st. na ...

Domus aurea

Domus aurea [do'mus ạu're·a] (lat.: zlatna kuća), Neronova palača, građena nakon požara u Rimu (64–68) ...

forum

forum (lat.). 1. U rimsko doba, prvotno naziv za ograđen prostor ispred groba, a zatim za otvorenu ...

Josip Flavije

Josip Flavije (latinski Flavius Iosephus [fla:'wi·us joze'fus], pravo ime Josef ben Matatias), židovski ...

Kapitolij

Kapitolij ili Kapitol (latinski Capitolium, Capitolinus mons, talijanski Campidoglio), utvrđeni brežuljak, ...

Kolosej

Kolosej (prema lat. colosseus < grč. ϰολοσσıαῖος: gorostasan), srednjovjekovno ime za amfiteatar Flavijevaca ...

(1)  2