Upit adenin, pronađeno natuknica: 8

adenin

adenin (grč. ἀδήν: žlijezda + -in), 6-aminopurin, purinska baza. (→  adenozin) ...

adenozin

adenozin (prema adenin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

nukleinske kiseline

nukleinske kiseline (prema lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula funkcija kojih je ...

nukleotidi

nukleotidi (prema nukleozidi), prirodni spojevi sastavljeni od šećera riboze (ribonukleotidi) ili deoksiriboze ...

nukleozidi

nukleozidi (nukleo- + [gluk]oz[a]), prirodni spojevi sastavljeni od purinskih baza (adenin, gvanin) ...

purini

purini (njem. Purin, prema lat. purum [acidum] urinum: čista mokraćna [kiselina]), bezbojne kristalinične ...

transverzija

transverzija (engl. transversion, prema lat. transversus: poprječan), vrsta supstitucijskih →  mutacija, ...

tranzicija

tranzicija (lat. transitio), prijelaz. 1. U užem smislu, društvena preobrazba bivših komunističkih ...