Upit adicija, pronađeno natuknica: 6

adicija (više značenja)

adicija (lat. additio: dodavanje, pribrajanje). 1. U matematici, zbrajanje. 2. U organskoj kemiji, ...

zbrajanje

zbrajanje (adicija, sumiranje), osnovna matematička operacija kojom se brojevi, varijable, polinomi, ...

hidroboracija

hidroboracija (hidro- + bor) (hidroboriranje), adicija diborana B2H6 ili alkilborana R2BH na višestruku ...

hidrogenacija

hidrogenacija (prema hidrogen, od lat. hydrogenium: vodik) (hidriranje), adicija (vezanje) vodika na ...

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj →  monomera povezuje kovalentnim ...

radioliza

radioliza (radio- + -liza), razgradnja tvari djelovanjem ionizirajućega zračenja. U širem smislu, radioliza ...