Upit alati, pronađeno natuknica: 38

alati

alati (tur. alât < arap. mn. ālāt, jed. āla), oruđa za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, ...

alati poljoprivredni

alati, poljoprivredni, u hrvatskom nazivlju pod alatima razumijevamo pomagala za uspješno obavljanje ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

Borovo

Borovo, industrijski grad na desnoj obali Dunava, 4 km sjeverozapadno od Vukovara; 5125 st. (2011). ...

Donji Kraljevec

Donji Kraljevec (madž. Murakiraly), naselje i općinsko središte u Međimurju, 19 km jugoistočno od Čakovca; ...

Drniš

Drniš, grad u Dalmatinskoj zagori, 47 km sjeveroistočno od Šibenika i 24 km južno od Knina; 3136 st. ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

elektroindustrija

elektroindustrija (elektro- + industrija), industrijska grana koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, ...

Karlovac

Karlovac, grad u Pokuplju, 56 km jugozapadno od Zagreba, sjedište Karlovačke županije; 46 827 st. (2011). ...

Kecskemét

Kecskemét [kε'čkεme:t], grad i upravno središte županije Bács Kiskun u srednjoj Madžarskoj; 111 724 st. ...

(1)  2  3  4