Upit antioksidansi, pronađeno natuknica: 8

antioksidansi

antioksidansi (anti- + oksidans), kemijske tvari koje, prisutne u malim količinama, sprječavaju ili ...

aditivi

aditivi (lat. additivus: dodatan), kemijske tvari koje se u malenim količinama dodaju različitim proizvodima ...

boje, grafičke

boje, grafičke, boje koje su svojim sastavom i svojstvima prilagođene primjeni na tiskarskim strojevima. ...

guma

guma (njem. Gummi < lat. gummi, cummi(s) < grč. ϰόμμı, prema staroegipatskomu kema, kemai: mirišljava ...

kulinarstvo

kulinarstvo ili kuharstvo (od lat. culina: kuhinja; hrana), vještina obradbe namirnica i pripremanja ...

sapuni

sapuni (lat. sapo, genitiv saponis: sapun), smjese čvrstih i polučvrstih alkalijskih, u vodi topljivih ...

tiourea

tiourea (grč. ϑɛῖoν: sumpor + urea) (tiokarbamid), sumporni analogon ureje, (NH2)2C = S, u tautomernoj ...

tokoferoli

tokoferoli (grč. τόϰος: rođenje, rađanje + -fer + [alkoh]oli), skupina spojeva koji imaju aktivnost ...