Upit aritmetički izraz, pronađeno natuknica: 2

aritmetički izraz

aritmetički izraz, svaka kombinacija brojeva povezana aritmetičkim operacijama (postupcima). Kako je ...

matematički izraz

matematički izraz, konačno mnogo matematičkih znakova (brojeva, simbola, zagrada, operatora) kojima ...