Upit armenski jezik, pronađeno natuknica: 13

Armenci

Armenci, narod nastanjen pretežito u Armeniji (oko 3 milijuna pripadnika, 97,9% stanovništva), Gruziji ...

Hamp, Eric Pratt

Hamp [hæmp], Eric Pratt, američki jezikoslovac (London, 16. XI. 1920). Od 1925. živi u SAD-u. Jedan ...

Hübschmann, Heinrich

Hübschmann [hy'pšman], Heinrich, njemački indoeuropeist (Erfurt, 1. VII. 1848 – Freiburg im Breisgau, ...

Abovjan, Hačatur

Abovjan [~ja'n], Hačatur, armenski pisac, prosvjetitelj, pedagog, folklorist (Kanaker, 15. X. 1805 – ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Fortunatov, Filip Fjodorovič

Fortunatov [fərtuna'təf], Filip Fjodorovič (Filipp Fëdorovič), ruski lingvist (Vologda, 12. I. 1848 ...

Hačaturjan, Aram Iljič

Hačaturjan [~ja'n], Aram Iljič, armenski skladatelj i dirigent (Kodžori kraj Tbilisija, 6. VI. 1903 ...

kentumski jezici

kentumski jezici (prema lat. centum: sto), skupina jezika indoeuropske jezične porodice u koju se ubrajaju ...

Libanon (država)

Libanon (Lubnān; Libanonska Republika/Al-Ǧumhūriyya al-Lubnāniyya), država u jugozapadnoj Aziji (Bliski ...

(1)  2