Upit azimut, pronađeno natuknica: 15

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

astrometrija

astrometrija ili položajna (pozicijska) astronomija (odnosno sferna astronomija u širem smislu), grana ...

Castellani, Enrico

Castellani [kastel:a:'ni], Enrico, talijanski slikar (Castelmassa, 4. VIII. 1930 – Celleno, 1. XII. 2017). ...

Ebsenove tablice

Ebsenove tablice [e'bsən~], azimutne tablice njemačkoga autora Juliusa Ebsena (prvo izdanje 1896). Izrađene ...

jug

jug, točka na pravom (astronomskome) horizontu koja je najbliža južnome nebeskom polu; u astronomiji ...

kutna udaljenost

kutna udaljenost (znak θ), udaljenost između dviju točaka mjerena s pomoću kuta između dviju zraka koje ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

ortodromski trokut

ortodromski trokut, astronomski ili paralaktički trokut, kojemu su na vrhovima promatrani objekt nebeske ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

(1)  2