Upit baština, pronađeno natuknica: 85

baština

baština, u feudalnom pravu, imovina (u prvom redu nekretnina) koju je netko naslijedio od predaka. Hrvatski ...

krajiška baština

krajiška baština, seljačko gospodarstvo na dijelu graničnoga područja Hrvatske i Slavonije prema Osmanskomu ...

Svjetska prirodna i kulturna baština

Svjetska prirodna i kulturna baština, prirodna i kulturna dobra međunarodno priznate, izvanredne i univerzalne ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

aristotelizam

aristotelizam, u filozofiji i znanosti, nauk Aristotelovih sljedbenika, osobito srednjovjekovnih i renesansnih ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

Atos

Atos (novogrčki Άϑως, Áthōs [a'ϑos], također Ajon Oros, novogrčki Άγιον Όρος, Ágion Óros [a'jon o'ros]; ...

Aurangabad

Aurangabad [~ba:'d], grad u sjeverozapadnom dijelu poluotoka Dekana, savezna država Maharashtra, Indija; ...

Belgija

Belgija (Kraljevina Belgija; francuski Belgique/Royaume de Belgique, nizozemski België/Koninkrijk België, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9