Upit baltički jezici, pronađeno natuknica: 10

baltički jezici

baltički jezici, grana indoeuropske jezične porodice. Dijeli se na istočnobaltičke (litavski, latvijski ...

Fraenkel, Ernst

Fraenkel [frεŋkl], Ernst, njemački indoeuropeist i baltist (Berlin, 16. X. 1881 – Hamburg, 2. X. 1957). ...

optativ

optativ (kasnolatinski optativus [modus]: željni [način]), sustav glagolskih oblika, glagolski način ...

praslavenski

praslavenski, naziv za zajednički prajezik iz kojega su potekli svi slavenski jezici. Od indoeuropskih ...

slavenski jezici

slavenski jezici, skupina (grana) indoeuropskih jezika, genetski bliska baltičkim jezicima (litavskomu, ...

vojvoda

vojvoda, plemićki naslov, najviši ispod kraljevskog i prinčevskog, odnosno kneževskoga. Potječe iz Rimskoga ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

indoeuropski jezici

indoeuropski jezici, jezična porodica koja obuhvaća sljedeće skupine jezika: anatolijski, indoiranski, ...

jezici na svijetu

jezici na svijetu. Točan broj jezika koji se danas govore na svijetu nije poznat, kako zbog toga što ...

kentumski jezici

kentumski jezici (prema lat. centum: sto), skupina jezika indoeuropske jezične porodice u koju se ubrajaju ...

(1)