Upit baltoslavenski jezici, pronađeno natuknica: 4

baltoslavenski jezici

baltoslavenski jezici, zajednica baltičkih (istočnobaltičkih, zapadnobaltičkih) i slavenskih jezika, ...

porodica, jezična

porodica, jezična, u poredbenopovijesnoj lingvistici, termin kojim se označuje skup jezika za koje postoji ...

indoeuropski jezici

indoeuropski jezici, jezična porodica koja obuhvaća sljedeće skupine jezika: anatolijski, indoiranski, ...

starocrkvenoslavenski jezik

starocrkvenoslavenski jezik, najstariji slavenski književni jezik nastao prevođenjem grčkih crkvenih ...