Upit bodljikaši, pronađeno natuknica: 11

bodljikaši

bodljikaši (Echinodermata), morski beskralježnjaci rašireni po svim morima. Većina je slabo pokretna, ...

batijalno područje

batijalno područje (grč. βαϑύς: dubok), morski prostor od 200 do 2000 m dubine. Prostire se od ruba ...

deuterostomi

deuterostomi ili drugouste (deutero- + grč. στόμα: usta) (Deuterostomia), skupina životinja sa sekundarnim ...

dvospolnost

dvospolnost (biseksualnost, hermafroditizam), stanje u kojem ista jedinka posjeduje i ženske i muške ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

jetra

jetra (novolat. hepar, lat. iecur, grč. ᾗπαρ), organ koji u životinja sudjeluje u razgradnji i asimilaciji ...

kambrij

kambrij (po Cambria, rim. nazivu za Wales), prvo razdoblje paleozoika. Početak kambrija obilježen je ...

ordovicij

ordovicij (po kelt. plemenu Ordovices u sjevernom Walesu), drugo razdoblje paleozoika; započeo je prije ...

perm

perm (po Permskoj oblasti u Rusiji), posljednje razdoblje paleozoika; započelo je prije 290 milijuna ...

vapnenac

vapnenac (vapnenjak), taložna stijena koja sadrži najmanje 50% minerala kalcita (kalcijev karbonat, ...

(1)  2