Upit causa sui, pronađeno natuknica: 3

causa sui

causa sui [kạu'za sui:] (latinski: uzrok samoga sebe), samoodredba apsolutnoga i slobodnoga bića. Prvi ...

apsolutno

apsolutno (latinski absolutus: potpun; neograničen), ono što je u potpunosti lišeno svakog odnosa prema ...

kauzalnost

kauzalnost (srednjovjekovni latinski causalitas: uzročnost, od latinski causa: uzrok), ono što biva ...