Upit cenzus, pronađeno natuknica: 15

cenzus

cenzus (lat. census: procjena), procjena vrijednosti imovine građana grčkoga polisa, a poslije i rimskih ...

Carevinsko vijeće

Carevinsko vijeće (Državno vijeće, njem. Reichsrat), najprije savjetodavno tijelo Habsburške Monarhije ...

cenzor

cenzor (lat. censor). 1. Časna funkcija u republikanskom Rimu, koja je postojala od 443. pr. Kr., a ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Francuska revolucija

Francuska revolucija (1789–99), razdoblje revolucionarnih promjena kojima je srušen feudalni poredak ...

Italija

Italija (Repubblica Italiana), država u južnoj Europi, između Austrije (duljina granice 430 km) i Švicarske ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernom dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

katastar

katastar (njem. Kataster < tal. catast/r/o, prema biz. grč. ϰατάστıχον: popis, registar), službena evidencija ...

(1)  2