Upit ceremonija, pronađeno natuknica: 25

ceremonija

ceremonija (srednjovj. lat. ceremonia < klas. lat. caerimonia: štovanje; vjerski obred, iz etrurskoga). 1. ...

adoracija

adoracija (latinski adoratio: klanjanje, poklonstvo, obožavanje). 1. Dvorska ceremonija u Rimskom Carstvu ...

akolada

akolada (franc. accolade ili provansalski accolada: zagrljaj). 1. U srednjem vijeku svečani obred (ceremonija) ...

Bonnaire, Sandrine

Bonnaire [bɔnε:'ʀ], Sandrine, francuska filmska glumica (Gannat, Allier, 31. V. 1967). Jedna od najistaknutijih ...

Britten, Benjamin

Britten [britn], Benjamin, britanski dirigent, skladatelj i pijanist (Lowestoft, 22. XI. 1913 – Aldeburgh, ...

bubanj

bubanj, najvažnija udaraljka i membranofonsko glazbalo poznato u svim kulturama i u svim razdobljima. ...

Chabrol, Claude

Chabrol [šabʀɔ'l], Claude, francuski filmski redatelj, producent, scenarist i kritičar (Pariz, 24. VI. 1930 ...

Dong Qichang

Dong Qichang [duŋ ćhičhaŋ] (Tung Ch’ich’ang), kineski slikar, kaligraf i teoretičar (Šangaj, 10. II. 1555 ...

evokacija

evokacija (lat. evocatio). 1. U antici, zazivanje bogova, demona, mrtvih (radi gatanja, proricanja ...

Gosposvetsko polje

Gosposvetsko polje (njem. Zollfeld), dolina rijeke Glan (slovenski Glina) u Koruškoj (njemački Kärnten). ...

(1)  2  3