Upit citologija, pronađeno natuknica: 10

citologija

citologija (cito- + -logija), grana biologije koja se bavi građom i funkcijama stanice. U istraživanju ...

anatomija

anatomija (grč. ἀνατομία: rasijecanje, rezanje), znanost o građi živih organizama. Anatomija čovjeka ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

botanika

botanika ili fitologija (grč. βοτανıϰή [τέχνη]: biljarstvo; fito- + -logija), biol. znanost koja se ...

Gjurašin, Stjepan

Gjurašin [62720ura'šin], Stjepan, hrvatski botaničar i prirodoslovac (Oborovo, 22. V. 1867 – Zagreb, 5. IV. 1936). ...

histologija

histologija (histo- + -logija), grana biologije koja se bavi proučavanjem građe i strukture biljnog ...

mikologija

mikologija (miko- + -logija), grana biologije koja se bavi proučavanjem gljiva. Glavne su discipline ...

mikroskopija

mikroskopija (mikro- + -skopija), tehnika promatranja sitnih objekata mikroskopom. Mikroskopiranjem ...

zoologija

zoologija (zoo- + -logija), grana biologije koja proučava životinjski svijet ispitujući oblike, građu, ...

(1)