Upit coca-cola, pronađeno natuknica: 13

coca-cola

coca-cola (hrv. izgovor [ko'ka ko'la]), zaštićeno ime za bezalkoholno osvježavajuće piće američke tvrtke ...

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company [kọu'kə kọu'lə kʌ'mpəni], američka korporacija sa sjedištem u Atlanti, vodeći svjetski ...

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway [bə:'ɹkšəɹ hæ'ϑəwei], američka multinacionalna holdinška kompanija sa sjedištem u ...

Buffett, Warren Edward

Buffett [bʌ'fit], Warren Edward, američki investitor (Omaha, 30. VIII. 1930). Studirao je na sveučilištima ...

Candler, Asa Griggs

Candler [kæ'ndləɹ], Asa Griggs, američki industrijalac (Villa Rica, 30. XII. 1851 – Atlanta, 12. III. 1929). ...

Columbia Pictures

Columbia Pictures [kəlʌ'mbiə pi'kčəɹz], američka filmska kompanija. Pokrenuli su je 1920. braća Harry ...

Fox Quesada, Vicente

Fox Quesada [fɔks kesa'δa], Vicente, meksički političar (Ciudad de México, 2. VII. 1942). Menadžer u ...

franchising

franchising [fræ'nčaiziŋ] (engl.), isključivo pravo proizvodnje ili prodaje nekog dobra ili usluge. ...

Hadžići

Hadžići, grad u Bosni, 20 km zapadno od Sarajeva, BiH (Federacija BiH); 4993 st. (2013; 5639 st., 1991). ...

kola (botanika)

kola (iz nekog zap. afričkog jezika) (Cola), trop. biljni rod s približno 50 afr. vrsta iz por. Sterculiaceae. ...

(1)  2