Upit damnatio memoriae, pronađeno natuknica: 2

damnatio memoriae

damnatio memoriae [damna:'cio memo'rie:] (lat. damnatio: osuda, kazna; memoria: sjećanje, uspomena), ...

Domicijan

Domicijan (latinski Titus Flavius Domitianus [ti'tus fla:'vi·us domitia:'nus]), rimski car (Rim, 24. X. 51 ...