Upit danilska kultura, pronađeno natuknica: 8

danilska kultura

danilska kultura, srednjoneolitička kultura, nazvana po selu Danilu, kraj Šibenika. Datira se u V. tisućljeće pr. Kr. ...

Danilo (Šibenik)

Danilo, selo istočno od Šibenika s arheološkim nalazištima i spomenicima. Na položaju Bitinj utvrđeni ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

Korošec, Josip

Korošec, Josip, slovenski arheolog (Ljubljana, 13. IX. 1909 – Ljubljana, 11. III. 1966). Klasičnu filologiju ...

riton

riton (grč. ῥυτόν), posuda od kamena, metala ili keramike, korištena za piće ili pri žrtvovanju, u obliku ...

Jami na Sredi

Jami na Sredi, arheološki lokalitet smješten u dvjema vrtačama na otoku Cresu, blizu Osora. Tri najstarija ...

mlađe kameno doba

mlađe kameno doba (neolitik), razdoblje prvih prapovijesnih zajednica utemeljenih na proizvodnji hrane, ...

Škarin samograd

Škarin samograd, špilja, prapovijesni lokalitet kraj sela Mirlović Zagora, sjeveroistočno od Šibenika. ...