Upit dativ, pronađeno natuknica: 15

dativ

dativ (lat. [casus] dativus: [padež] davanja, prevedeno s grč. πτῶσıς δοτıϰή), u flektivnim jezicima ...

ablativ

ablativ (lat. [casus] ablativus: [padež] oduzimanja), indoeuropski padež za razne okolnosti glagolne ...

Baski

Baski (španjolski Vascos, francuski Basques), narod većinom (oko 80%) u španjolskoj autonomnoj zajednici ...

D

D. 1. Šesto slovo hrvatske abecede, u mnogim suvremenim abecedama četvrto slovo. U glagoljici mu odgovara ...

enklitika

enklitika (grč. ἐγϰλıτıϰός: koji se naslanja, prema ἐγϰλίνεıν: naslanjati se), naziv za riječ koja nema ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

indoeuropski jezici

indoeuropski jezici, jezična porodica koja obuhvaća sljedeće skupine jezika: anatolijski, indoiranski, ...

kajkavsko narječje

kajkavsko narječje, jedno od triju narječja (uz čakavsko i štokavsko) hrvatskoga jezika, nazvano prema ...

lokativ

lokativ (prema lat. locus: mjesto, po uzoru na dativ, akuzativ), padež kojemu je temeljno značenje mjesto ...

objekt

objekt (srednjovj. lat. obiectum, poimeničeni srednji rod participa perfekta od klas. lat. obicere: ...

(1)  2