Upit delikt, pronađeno natuknica: 7

delikt

delikt (lat. delictum: prijestup, prekršaj), općenito svaki skrivljeni postupak, dakle činjenje ili ...

lex

lex [leks] (lat.: ugovor; pravilo, propis; zakon), u rim. pravnoj tradiciji, općevažeće pravno pravilo: ...

normativizam

normativizam (prema norma), u teoriji prava, vrsta pravnoga pozitivizma. Postavke su mu: pravo je sustav ...

odgovornost

odgovornost. 1. U građanskom pravu, stanje biti odgovoran za neispunjenje preuzete obveze ili za protupravne ...

Politeo, Ivo

Politeo, Ivo, hrvatski pravnik (Split, 26. I. 1887 – Zagreb, 14. X. 1956). U Zagrebu završio studij ...

represalije

represalije (njem. Repressalien < srednjovj. lat. repre/n/salia: odmazda, utjerivanje duga silom). 1. ...

Šeks, Vladimir

Šeks, Vladimir, hrvatski pravnik i političar (Osijek, 1. I. 1943). Diplomirao je pravo (1966) na Pravnom ...