Upit denzimetrija, pronađeno natuknica: 1

denzimetrija

denzimetrija (lat. densus: gust + -metrija), mjerenje gustoće tvari. Denzimetar, uređaj za mjerenje ...