Upit difuzijska pumpa, pronađeno natuknica: 2

difuzijska pumpa

difuzijska pumpa, uređaj za postizanje visokog vakuuma (~10–4 Pa). Grijanjem žive ili ulja (već prema ...

vakuumska pumpa

vakuumska pumpa, pumpa za postizanje i održavanje iznimno niskoga tlaka u vakuumskoj komori. Prema načinu ...