Upit dioničko društvo, pronađeno natuknica: 69

dioničko društvo

dioničko društvo (kratica d.d.), trgovačko društvo, pravni organizacijski oblik obavljanja gospodarske ...

ACI Club d.d.

ACI Club d.d. [~ klub] (puno ime Adriatic Croatia International Club d.d.), dioničko društvo za pomorsko-turističku ...

Atlantska plovidba d.d.

Atlantska plovidba d.d., brodarsko poduzeće sa sjedištem u Dubrovniku, osnovano 1955. God. 1962. pripojeno ...

Atlas turistička agencija d.d.

Atlas, turistička agencija d.d., putnička agencija sa sjedištem u Dubrovniku, nastala 1952. decentralizacijom ...

Autotrans d.o.o.

Autotrans d.o.o., prijevozničko poduzeće utemeljeno 1947. pod nazivom Autobusno poduzeće za Istru i ...

Badel 1862 d.d.

Badel 1862 d.d., poduzeće za proizvodnju i promet alkoholnih pića sa sjedištem u Zagrebu. Nastavlja ...

banka

banka (talijanski banca < langobardski panka: klupa), novčarski zavod, financijska institucija kojoj ...

Banque de France

Banque de France [b8118k də fʀ8118:'s], središnja banka Francuske, osnovana 1800. kao dioničko društvo uz ...

Belišće d.d.

Belišće d.d., drvno-industrijsko poduzeće osnovano 1884. kao privatna obiteljska tvrtka »S. H. Gutmann« ...

Belje d.d.

Belje d.d., poljoprivredno-prehrambeno poduzeće u sastavu koncerna Agrokor sa sjedištem u Dardi. Osnovano ...

(1)  2  3  4  5  6  7