Upit dipol, pronađeno natuknica: 8

dipol

dipol (di-2 + pol). 1. U fizici, sustav dvaju polova iste jakosti suprotnog polariteta (dva električna ...

antena

antena (lat. antenna: jedreni križ). 1. U elektrotehnici, aktivni ili pasivni element koji u sklopu ...

Lamb, Horace

Lamb [læm], Horace, engleski matematičar (Stockport, 27. XI. 1849 – Cambridge, 4. XII. 1934). Predavao ...

Lorentz, Hendrik Antoon

Lorentz [lo:'rənc], Hendrik Antoon, nizozemski teorijski fizičar (Arnhem, 18. VII. 1853 – Haarlem, 4. II. 1928). ...

paleomagnetizam

paleomagnetizam (paleo- + magnetizam), prirodni remanentni magnetizam sačuvan u stijenama, u mineralima ...

polarizacija dielektrika

polarizacija dielektrika, razmicanje pozitivnog i negativnog električnog naboja dijelova čestica koje ...

radioteleskop

radioteleskop (radio- + teleskop), astronomski uređaj za prihvat i mjerenje jakosti svemirskih radiovalova. ...

voda

voda, vodikov oksid, H2O, najvažniji kemijski spoj na Zemlji bez kojega život u postojećem obliku nije ...