Upit drijade, pronađeno natuknica: 3

drijade

drijade (grč. Δρυάδες: šumske vile, prema δρῦς: šumsko drvo, hrast) →  nimfe ...

nimfe

nimfe (grč. Νύμφαι, Nýmphai, od νύμφη: djevojka), grčke božice, vezane uz prirodu i mjesta; često držane ...

oreade

oreade (grč. Ὀρειάδες, Oreiádes, od ὄρειος: gorski), u grčkim mitovima, gorske nimfe, koje nose različita ...