Upit dud, pronađeno natuknica: 8

dud

dud (tur. dut < arap. i perz. tūt) ili murva (Morus), rod drveća iz por. dudova s nazubljenim ili pilastim ...

Andros

Andros (novogrčki Ανδρος, Ándros [a'nδros]), najsjeverniji grčki otok u Cikladima; 380 km2, 9221 st. ...

dudovi

dudovi (Moraceae), biljna por. drvenastih dvosupnica s izmjenično poredanim listovima i malim neuglednim ...

god

god, godišnji prirast drva u debljinu kod višegodišnjih golosjemenjača i drvenastih dvosupnica u umjerenoj ...

Hvar (otok)

Hvar, otok u srednjodalmatinskom otočju, Splitsko-dalmatinska županija; obuhvaća 297,38 km2 s 10 893 st. ...

Kašmir

Kašmir (Kashmir), povijesno-geografska regija u Aziji, između Indije (savezna država Jammu i Kashmir ...

Korzika

Korzika (francuski Corse [kɔʀs]), francuski otok u Sredozemnome moru; 8680 km2, 305 674 st. (2009). ...

Moreja

Moreja (grč. μορέα: dud), srednjovjekovni naziv (prvi put dokumentiran 1111. god.) za pokrajinu Elidu, ...