Upit ecu, pronađeno natuknica: 8

ECU

ECU (akronim od engleski European Currency Unit), europska valutna jedinica, obračunska i novčana jedinica ...

écu

écu [eky'] (od lat. scutum: štit), francuski naziv za srednjovjekovni štit. – Écu blanc (franc.: bijeli ...

Europska unija

Europska unija (engl. European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 28 europskih ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

novac

novac, institucionalizirano sredstvo koje vjerovnik na osnovi društvene konvencije ili zakonske obveze ...

obračunska valuta

obračunska valuta, valuta u kojoj se evidentiraju i obračunavaju ekonomski odnosi između ekonomskih ...

šah (sport)

šah (perz. šāh: vladar, kralj, car), jedna od najstarijih i najraširenijih igara na ploči. Pravila ...

škuda

škuda (tal. scudo < lat. scutum: štit), zlatni ili srebrni novac različitih vrijednosti koji na aversu ...