Upit ekg, pronađeno natuknica: 4

EKG

EKG →  elektrokardiografija ...

elektrokardiografija

elektrokardiografija (elektro- + kardio- + -grafija), dijagnostička metoda kojom se bilježe akcijski ...

ergometrija

ergometrija (ergo- + -metrija), dijagnostička metoda mjerenja fizičkoga opterećenja srčanožilnog i dišnog ...

infarkt

infarkt (od latinski infarctus, particip prošli glagola infarcire: trpati, umetati), odumiranje ograničenoga ...