Upit ekloga, pronađeno natuknica: 25

ekloga

ekloga (grč. ἐϰλογή: izbor), u antici, izabrani ulomak ili pjesma. Od vremena Vergilija (Bukolike ili ...

Albertini, Beninj

Albertini, Beninj (Benignus a Rhacusio), hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 1. XII. 1789 – Skadar, 24. VIII. 1838). ...

amarilis

amarilis, vrste roda Amaryllis (A. belladonna, iz juž. Afrike) i neke druge kultivirane vrste (i mnogi ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Boccaccio, Giovanni

Boccaccio [bok:a'č:o], Giovanni, talijanski književnik (? Firenca, 1313 – Certaldo, 21. XII. 1375). ...

Boiardo, Matteo Maria

Boiardo [boja'rdo], Matteo Maria, talijanski pjesnik (Scandiano, 1441 – Reggio Emilia, 19. XII. 1494). ...

Day, John

Day [dẹi], John, engleski dramatičar (Cawston, 1574 – ?, ? 1640). Surađivao s Th. Dekkerom, pisao komedije, ...

Dinis da Cruz e Silva, António

Dinis da Cruz e Silva [dini'š dɐ krus i si'lvɐ], António, portugalski pjesnik (Lisabon, 4. VII. 1731 ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Držić, Džore

Držić, Džore, hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 6. II. 1461 – Dubrovnik, 26. IX. 1501). Studij prava završio ...

(1)  2  3