Upit električna vodljivost, pronađeno natuknica: 16

električna vodljivost

električna vodljivost (znak G), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tijela da propušta električnu ...

električna provodnost

električna provodnost (zastarjeli naziv: specifična električna vodljivost) (znak σ), fizikalna veličina ...

anizotropija

anizotropija (grč. ἄνıσος: nejednak + -tropija), osobitost nekog sredstva da njegova fizikalna svojstva ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

koherer

koherer (engl. coherer, prema lat. cohaerere: prianjati, biti povezan), detektor radiovalova u prvim ...

konduktancija

konduktancija (njem. Konduktanz, od lat. conducere: dovesti) (znak G), električna vodljivost, podrobnije, ...

minerali

minerali (prema srednjovj. lat. mineralis: koji pripada rudniku), kemijski i fizički jedinstvene tvari, ...

specifične veličine

specifične veličine, fizikalne veličine koje su količnik neke veličine i mase. Međunarodne i hrvatske ...

(1)  2