Upit električno polje, pronađeno natuknica: 48

električno polje

električno polje, prostor u kojem na električne naboje djeluju mehaničke sile. Veličina koja opisuje ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

atmosferski elektricitet

atmosferski elektricitet, električni naboji, struje i polja nastali djelovanjem različitih ionizatora ...

Becquerel, Antoine Henri

Becquerel [bεkʀε'l], Antoine Henri, francuski fizičar (Pariz, 15. XII. 1852 – Le Croisic, 25. VIII. 1908). ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

E

E. 1. Deveto slovo hrvatske abecede, a peto latinskog alfabeta, za samoglasnik /e/. Starosemitskoga ...

elektret

elektret (elektr[icitet] + [magn]et), trajno naelektrizirani i polarizirani dielektrik u kojem je električno ...

električna influencija

električna influencija (srednjovj. lat. influentia, od klas. lat. influere: utjecati, prodirati) (elektrostatska ...

električna struja

električna struja, naziv kojim se općenito označuje gibanje elektriciteta. U metalnim vodičima to je ...

električni potencijal

električni potencijal (elektrostatski potencijal) (znak φ), skalarna fizikalna veličina koja opisuje ...

(1)  2  3  4  5