Upit elementarna tvar, pronađeno natuknica: 7

elementarna tvar

elementarna tvar, makroskopski uzorak neke tvari koja se sastoji od istovrsnih atoma, odn. od atoma ...

čista tvar

čista tvar, homogena tvar točno određena i stalna kemijskoga sastava i drugih karakterističnih svojstava. ...

kemijski simboli

kemijski simboli, skup znakova koji se rabe u kemijskim formulama i kemijskim jednadžbama. Najveći dio ...

klor

klor (od grč. χλωρός: zelenkastožut), simbol Cl (lat. chlorum), kemijski element iz skupine halogenih ...

Herman Dalmatin(ac)

Herman Dalmatin(ac) (Hermannus Dalmata, Sclavus, Secundus, De Carinthia), hrvatski filozof i znanstvenik ...

plin

plin, tvar u plinovitom agregatnom stanju u kojem ne pokazuje nikakvu strukturnu uređenost i nema određen ...

živa

živa, simbol Hg (lat. hydrargyrum), kemijski element (atomski broj 80, reltivna atomska masa 200,59), ...