Upit elevacija, pronađeno natuknica: 4

elevacija

elevacija (lat. elevatio: uzdizanje). 1. Uzdignutost neke točke od horizontalne ravnine, površine Zemlje, ...

Grisogono, Federik

Grisogono [grizo'~], Federik (Bortolazzi, Bartolačić), hrvatski filozof, astronom i liječnik (Zadar, ...

kapilarnost

kapilarnost, pojava podizanja ili spuštanja razine tekućina uz rub uskih cijevi (kapilara) uzrokovana ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...