Upit emeritus, pronađeno natuknica: 238

emeritus

emeritus [eme'ritus] (lat.: islužen). 1. U rimskoj vojsci naziv za veterana koji je časno doslužio ...

Aganović, Ibrahim

Aganović, Ibrahim, hrvatski matematičar (Banja Luka, 10. VII. 1934). Diplomirao (1958) i doktorirao ...

Ajduković, Dean

Ajduković, Dean, hrvatski psiholog (Osijek, 3. IX. 1952). Diplomirao (1976) i doktorirao (1982) psihologiju ...

Alačević, Marija

Alačević, Marija, hrvatska mikrobiologinja i genetičarka (Makarska, 19. IV. 1929 – Zagreb, 25. II. 2015). ...

Alfirević, Ivo

Alfirević, Ivo, hrvatski inženjer strojarstva (Split, 28. VI. 1939). Diplomirao i doktorirao (1972) ...

Alinčić, Mira

Alinčić, Mira, hrvatska pravnica (Maribor, 19. II. 1933 – Zagreb, 29. III. 2015). Diplomirala (1955) ...

Auf-Franić, Hildegard

Auf-Franić, Hildegard, hrvatska arhitektica (Zagreb, 5. XII. 1941). Diplomirala 1965. i doktorirala ...

Babić, Emil

Babić, Emil, hrvatski fizičar (Hvar, 15. V. 1942). Diplomirao (1966) i doktorirao (1974) na Prirodoslovno-matematičkom ...

Balandier, Georges

Balandier [bal8118djẹ'], Georges, francuski sociolog, antropolog i etnolog (Aillevillers, Haute-Saône, ...

Balibar, Etienne

Balibar [baliba:'ʀ], Etienne, francuski filozof (Avallon, 23. IV. 1942). Intelektualno se formirao na ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|