Upit eponim, pronađeno natuknica: 21

eponim

eponim (grč. ἐπώνυμος). 1. Onaj po kome ili ono po čemu je nešto nazvano. 2. Bog, heroj, mitski praotac, ...

Ahrensburg

Ahrensburg [a:'rənsburk], grad u Njemačkoj, sjeveroistočno od Hamburga, 31 700 st. Eponim ahrensburške ...

Altheim

Altheim [a'lthaim], arheološko nalazište iz eneolitičkoga razdoblja u južnoj Bavarskoj, na rijeci Isaru, ...

Anau

Anau [ana'u], arheološko nalazište 8 km jugoistočno od Ašhabada u Turkmenistanu. Iskapanjima su 1904. ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

arhont

arhont (grč. ἄρχων, genitiv ἄρχοντος: vladar, zapovjednik, gospodar, predstojnik), titula najviših činovnika ...

Aristid (atenski državnik)

Aristid (grčki Ἀριστείδης, Aristeídēs), atenski državnik (?, oko 540. pr. Kr. – ?, oko 467. pr. Kr.). ...

Arkad

Arkad (grč. Ἀρϰάς, Arkás), u grčkoj mitologiji, sin Zeusa i Kaliste, praotac, eponim Arkadijaca, kao ...

Bernburg

Bernburg [bε'rnburk], grad na rijeci Saale, Sachsen‑Anhalt, srednja Njemačka; 35 516 st. (2010). Prvi ...

Boian

Boian [boja'n], dva prapovijesna nalazišta na istoimenom jezerskom otočiću u pokrajini Munteniji, Rumunjska. ...

(1)  2  3