Upit faktor, pronađeno natuknica: 71

faktor

faktor (lat. factor: tvorac). 1. Uzrok, pokretačka snaga ili jedan od uvjeta ili elemenata neke pojave ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

faktor trenja

faktor trenja (koeficijent trenja) (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje razmjernost između trenja ...

modifikacijski faktor

modifikacijski faktor (težinski faktor) (znak Wr), korigirajući broj kojim se podrobnije opisuje učinak ...

težinski faktor

težinski faktor →  modifikacijski faktor ...

aktivitet

aktivitet (njem. Aktivität, prema srednjovj. lat. activitas: djelovanje, djelatnost), korigirajuća kemijska ...

Anderlić, Vilko

Anderlić, Vilko, hrvatski vjerski pisac i pjesnik (Posavski Bregi, 28. VIII. 1882 – Sotin, 30. XII. 1957). ...

Andreola, Francesco

Andreola [~o:'la], Francesco, venecijanski tiskar. Neko vrijeme djelovao u Kotoru, kamo je doplovio ...

asertorni sud

asertorni sud (novolatinski assertorius: tvrdeći, od latinski asserere: tvrditi), u filozofiji, sud ...

biocenologija

biocenologija (bio- + ceno- + -logija) (sinekologija, ekologija zajednica), grana ekologije u kojoj ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8