Upit faktura, pronađeno natuknica: 3

faktura

faktura (tal. fattura, prema lat. factura: činjenje, djelo), osnovni robni dokument potreban za sve ...

Jordan, Vasilije Josip

Jordan, Vasilije Josip, hrvatski slikar (Zagreb, 1. III. 1934). Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti ...

Kranjčević, Silvije Strahimir

Kranjčević, Silvije Strahimir, hrvatski pjesnik (Senj, 17. II. 1865 – Sarajevo, 29. X. 1908). Zbog buntovna ...