Upit faktura, pronađeno natuknica: 3

faktura

faktura (tal. fattura, prema lat. factura: činjenje, djelo), osnovni robni dokument potreban za sve ...

Jordan, Vasilije Josip

Jordan, Vasilije Josip, hrvatski slikar (Zagreb, 1. III. 1934 – Zagreb, 12. III. 2019). Diplomirao na ...

Kranjčević, Silvije Strahimir

Kranjčević, Silvije Strahimir, hrvatski pjesnik (Senj, 17. II. 1865 – Sarajevo, 29. X. 1908). Zbog buntovna ...