Upit farsa, pronađeno natuknica: 18

farsa

farsa (franc. farce), kraće dramsko djelo komična značaja. Kao građanski žanr konačno uobličen u XV. st. ...

Bakarić, Tomislav

Bakarić, Tomislav, hrvatski dramski pisac i prozaik (Kljevci kraj Sanskog Mosta, BiH, 10. I. 1940 – ...

Danci

Danci, indoeuropski narod, uz Norvežane i Šveđane pripada istočnonordijskoj (skandinavskoj) grani sjevernih ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Guglielmi, Pietro Alessandro

Guglielmi [guļ:ε'lmi], Pietro Alessandro, talijanski skladatelj (? Massa, 9. XII. 1728 – Rim, 19. XI. 1804). ...

Ivšić, Radovan

Ivšić, Radovan, hrvatski književnik (Zagreb, 22. VI. 1921 – Pariz, 25. XII. 2009). Diplomirao francuski ...

Jarry, Alfred

Jarry [žaʀi'], Alfred, francuski književnik (Laval, 8. IX. 1873 – Pariz, 1. XI. 1907). Bohem, živio ...

Juranić, Zoran

Juranić, Zoran, hrvatski dirigent i skladatelj (Rijeka, 25. VI. 1947). Diplomirao dirigiranje (I. Gjadrov) ...

kazalište

kazalište (teatar), zgrada ili bilo kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbe predstavljačkih ...

Kingsley, Sidney

Kingsley [ki'ŋzli], Sidney, američki dramatičar (New York, 18. X. 1906 – Oakland, New Jersey, 20. III. 1995). ...

(1)  2