Upit feminizam, pronađeno natuknica: 15

feminizam

feminizam (franc. féminisme, prema lat. femina: žena), društv. pokret i svjetonazor koji se zalaže za ...

Beauvoir, Simone de

Beauvoir [bovwa:'ʀ], Simone de, francuska književnica i filozofkinja (Pariz, 9. I. 1908 – Pariz, 14. IV. 1986). ...

biografija

biografija (bio- + -grafija), opis života, obično istaknute i zanimljive osobe. To je književna vrsta ...

Butler, Judith

Butler [bʌ'tləɹ], Judith, američka filozofkinja (Cleveland, 24. II. 1956). Doktorirala je filozofiju ...

Davis, Angela Yvonne

Davis [dẹi'vis], Angela Yvonne, američka aktivistica (Birmingham, 26. I. 1944). Doktorirala je filozofiju ...

Groult, Benoîte i Flora

Groult [gʀu:], francuske književnice i novinarke, sestre: Benoîte (Pariz, 31. I. 1920 – Hyères, 20. VI. 2016) ...

Pateman, Carole

Pateman [pẹi'tmən], Carole, britanska politologinja i feministica (Sussex, 11. XII. 1940). Doktorirala ...

politologija

politologija ili politička znanost, društvena znanost koja proučava politiku, političke pojave, institucije, ...

pornografija

pornografija (francuski pornographie, prema grčkom πoρνογράφος: pornograf, od πόρνη: bludnica + -graf), ...

Ramos, Samuel

Ramos [r:a'mos], Samuel, meksički filozof i književnik (Zitácuaro, 8. VI. 1897 – Ciudad de México, 20. VI. 1959). ...

(1)  2