Upit filistar, pronađeno natuknica: 3

filistar

filistar (njem. Philister: Filistejac), čovjek ograničena malograđ. mentaliteta, uskogrudan, licemjeran ...

buržuj

buržuj (razgovorni ruski buržúj mjesto književni ruski buržuá < franc. burgeois: građanin). 1. U povijesti, ...

purger

purger (purgar). 1. Građanin (od njem. Bürger < srednjovisokonjem. būrgar), član gradske zajednice (ponajprije ...