Upit formirati, pronađeno natuknica: 24

formirati

formirati (njem. formieren < lat. formare), oblikovati, uobličiti, dati oblik (formirati kuglu, formirati ...

Babiš, Andrej

Babiš, Andrej, češki političar (Bratislava, 2. IX. 1954). Diplomirao ekonomiju na Ekonomskom sveučilištu ...

Bhutto, Zulfikar Ali

Bhutto [bhu't:o], Zulfikar Ali, pakistanski političar (Larkana, 5. I. 1928 – Rawalpindi, 4. IV. 1979). ...

blagajna

blagajna, organizacijski dio poduzeća, koji obavlja poslove gotovim novcem, surogatima novca ili drugim ...

diferencijalni račun

diferencijalni račun, područje matematičke analize koje ispituje funkcije koristeći se njihovim derivacijama, ...

Dubrovački muzeji

Dubrovački muzeji, muzejska ustanova kompleksnoga tipa, osnovana 1872. u Dubrovniku. Pod prvotnim nazivom ...

energijske razine

energijske razine, bliske diskretne razine (nivoi) energije u nekom izoliranom sustavu (atom, molekula) ...

Hrvatska demokratska zajednica

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), politička stranka desnoga centra, osnovana 17. VI. 1989. u Zagrebu ...

Indonezija

Indonezija (Republik Indonesia), država u jugoistočnoj Aziji; 1 910 931 km2. Obuhvaća veći dio Malajskog ...

Likurg (spartanski zakonodavac)

Likurg (grčki Λυϰοῦργος, Lykoũrgos), legendarni spartanski zakonodavac. Podatci o njegovu životu i djelu ...

(1)  2  3