Upit galaktoza, pronađeno natuknica: 6

galaktoza

galaktoza (prema grč. γάλα, genitiv γάλαϰτος: mlijeko), C6H12O6, monosaharid sličan glukozi, od koje ...

aldoza

aldoza (prema aldehid), monosaharid koji sadrži aldehidnu skupinu (–CHO). Prema broju ugljikovih atoma ...

galaktozemija

galaktozemija (galaktoza + -emija), povišena razina galaktoze u krvi; nasljedni poremećaj metabolizma ...

glikokonjugati

glikokonjugati (gliko- + lat. coniugatus: povezan), organski spojevi koji nastaju povezivanjem oligosaharida ...

heksoze

heksoze (prema grč. ἕξ: šest), C6H12O6, jednostavni šećeri (monosaharidi) koji imaju 6 ugljikovih atoma. ...

hemiceluloze

hemiceluloze (hemi- + celuloza), heterogena skupina dugolančastih polisaharida koji se razlikuju od ...