Upit globalizacija, pronađeno natuknica: 18

globalizacija

globalizacija (franc. globalisation), gospodarski, društveni, politički i kulturni procesi koji vode ...

Beck, Ulrich

Beck [bεk], Ulrich, njemački sociolog (Stolp, danas Słupsk, Poljska, 15. V. 1944 – Berlin, 1. I. 2015). ...

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

Franičević, Vojmir

Franičević, Vojmir, hrvatski ekonomist (Zagreb, 29. XII. 1949). Diplomirao i doktorirao na Ekonomskom ...

industrijalizacija

industrijalizacija (prema industrijalizirati), spontani ili društveno usmjeravan proces uvođenja i razvoja ...

kapitalizam

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja ...

nacija

nacija (lat. natio: rod, pleme, narod), društvena zajednica koja se temelji na: a) uvjerenju svojih ...

politologija

politologija ili politička znanost, društvena znanost koja proučava politiku, političke pojave, institucije, ...

Prpić, Ivan

Prpić, Ivan, hrvatski politolog (Boštanj, Slovenija, 15. XI. 1936 – Zagreb, 25. X. 2014). Diplomirao ...

Šimonović, Ivan

Šimonović, Ivan, hrvatski pravnik i diplomat (Zagreb, 2. V. 1959). Doktorirao (1990) na Pravnome fakultetu ...

(1)  2