Upit gradacija, pronađeno natuknica: 7

gradacija

gradacija (lat. gradatio: stupnjevanje, pojačavanje), antičkoretorički termin koji danas ima više značenja. 1. ...

bakropis

bakropis, grafička tehnika dubokoga tiska. Izvodi se iglom na potpuno ravnoj bakrenoj ploči prevučenoj ...

epiploka

epiploka (grč. ἐπıπλοϰή: sveza), stilska figura u kojoj se jedinice s kraja iskaza ponavljaju na početku ...

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

klimaks

klimaks (kasnolat. climax < grč. ϰλῖμαξ: ljestve, stube). 1. Stilska figura u kojoj se riječi i izrazi ...

pleonazam

pleonazam (kasnolat. pleonasmus < grč. πλεονασμός: preobilje), retorički postupak koji se temelji na ...

poučak

poučak, dokazana tvrdnja izražena formulom ili riječima. Ponekad je to sinonim za teorem a ponekad je ...